Color Codes

View previous topic View next topic Go down

Color Codes

Post by Draxion on January 16th 2015, 12:31 pm

AliceBlue   #F0F8FF
AntiqueWhite   #FAEBD7  
Aqua   #00FFFF  
Aquamarine   #7FFFD4  
Azure   #F0FFFF  
Beige   #F5F5DC  
Bisque   #FFE4C4  
Black   #000000  
BlanchedAlmond   #FFEBCD  
Blue   #0000FF  
BlueViolet   #8A2BE2  
Brown   #A52A2A  
BurlyWood   #DEB887  
CadetBlue   #5F9EA0  
Chartreuse   #7FFF00  
Chocolate   #D2691E  
Coral   #FF7F50  
CornflowerBlue   #6495ED  
Cornsilk   #FFF8DC  
Crimson   #DC143C  
Cyan   #00FFFF  
DarkBlue   #00008B  
DarkCyan   #008B8B  
DarkGoldenRod   #B8860B  
DarkGreen   #006400  
DarkKhaki   #BDB76B  
DarkMagenta   #8B008B  
DarkOliveGreen   #556B2F  
DarkOrange   #FF8C00  
DarkOrchid   #9932CC  
DarkRed   #8B0000  
DarkSalmon   #E9967A  
DarkSeaGreen   #8FBC8F  
DarkSlateBlue   #483D8B  
DarkSlateGray   #2F4F4F  
DarkTurquoise   #00CED1  
DarkViolet   #9400D3  
DeepPink   #FF1493  
DeepSkyBlue   #00BFFF  
DimGray   #696969  
DodgerBlue   #1E90FF
FireBrick   #B22222  
FloralWhite   #FFFAF0
ForestGreen   #228B22
Fuchsia   #FF00FF  
Gainsboro   #DCDCDC
GhostWhite   #F8F8FF  
Gold   #FFD700  
GoldenRod   #DAA520  
Gray   #808080  
Green   #008000
GreenYellow   #ADFF2F
HoneyDew   #F0FFF0  
HotPink   #FF69B4  
IndianRed   #CD5C5C
Indigo   #4B0082
Ivory   #FFFFF0
Khaki   #F0E68C  
Lavender   #E6E6FA  
LavenderBlush   #FFF0F5  
LawnGreen   #7CFC00  
LemonChiffon   #FFFACD  
LightBlue   #ADD8E6  
LightCoral   #F08080  
LightCyan   #E0FFFF  
LightGoldenRodYellow   #FAFAD2  
LightGray   #D3D3D3  
LightGreen   #90EE90
LightPink   #FFB6C1  
LightSalmon   #FFA07A  
LightSeaGreen   #20B2AA  
LightSkyBlue   #87CEFA   Shades Mix
LightSlateGray   #778899   Shades Mix
LightSteelBlue   #B0C4DE   Shades Mix
LightYellow   #FFFFE0   Shades Mix
Lime   #00FF00   Shades Mix
LimeGreen   #32CD32   Shades Mix
Linen   #FAF0E6   Shades Mix
Magenta   #FF00FF   Shades Mix
Maroon   #800000   Shades Mix
MediumAquaMarine   #66CDAA   Shades Mix
MediumBlue   #0000CD   Shades Mix
MediumOrchid   #BA55D3   Shades Mix
MediumPurple   #9370DB   Shades Mix
MediumSeaGreen   #3CB371   Shades Mix
MediumSlateBlue   #7B68EE   Shades Mix
MediumSpringGreen   #00FA9A   Shades Mix
MediumTurquoise   #48D1CC   Shades Mix
MediumVioletRed   #C71585   Shades Mix
MidnightBlue   #191970   Shades Mix
MintCream   #F5FFFA   Shades Mix
MistyRose   #FFE4E1   Shades Mix
Moccasin   #FFE4B5   Shades Mix
NavajoWhite   #FFDEAD   Shades Mix
Navy   #000080   Shades Mix
OldLace   #FDF5E6   Shades Mix
Olive   #808000   Shades Mix
OliveDrab   #6B8E23   Shades Mix
Orange   #FFA500   Shades Mix
OrangeRed   #FF4500   Shades Mix
Orchid   #DA70D6   Shades Mix
PaleGoldenRod   #EEE8AA   Shades Mix
PaleGreen   #98FB98   Shades Mix
PaleTurquoise   #AFEEEE   Shades Mix
PaleVioletRed   #DB7093   Shades Mix
PapayaWhip   #FFEFD5   Shades Mix
PeachPuff   #FFDAB9   Shades Mix
Peru   #CD853F   Shades Mix
Pink   #FFC0CB  
Plum   #DDA0DD  
PowderBlue   #B0E0E6  
Purple   #800080  
Red   #FF0000  
RosyBrown   #BC8F8F  
RoyalBlue   #4169E1  
SaddleBrown   #8B4513  
Salmon   #FA8072  
SandyBrown   #F4A460  
SeaGreen   #2E8B57  
SeaShell   #FFF5EE  
Sienna   #A0522D  
Silver   #C0C0C0  
SkyBlue   #87CEEB  
SlateBlue   #6A5ACD  
SlateGray   #708090  
Snow   #FFFAFA  
SpringGreen   #00FF7F  
SteelBlue   #4682B4  
Tan   #D2B48C  
Teal   #008080  
Thistle   #D8BFD8  
Tomato   #FF6347  
Turquoise   #40E0D0  
Violet   #EE82EE  
Wheat   #F5DEB3  
White   #FFFFFF  
WhiteSmoke   #F5F5F5
yellow   #FFFF00  
YellowGreen   #9ACD32


Tymar Luthdin
Base Attack Bonus: +1 | Intiative: +6

Longspear: +6 (1d8+7 x3)
Dagger: +6 (1d4+5 19-20/x2)


DC: 17

Saving Throws: Fort: +5, Ref: +4, Will: +1
Vurdon
HP: 19/19

Bastard Sword: +7(1d10+2 19-20/x2)
Composite Longbow: +4 (1d6+2 x3)


DC: 19

Saving Throws: Fort: +5, Ref: +1, Will: +1

Battle
Draxion
Head Dungeon Master
avatar
"Ultimate Dungeon Master"

Posts 42896
Gold 11191
D&D Character sheet
Name: Tymar Luthdin
Hit Points:
13/13  (13/13)
Experience:
0/1000  (0/1000)
http://www.draxionsgameden.com

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum